Wie kan de coronaprik halen?

Heb je een verwijzing van een behandelend arts? Dan kun je een afspraak maken voor de coronaprik. Je kunt hiervoor bellen naar 0800-7070.  Je hebt hiervoor je Burgerservicenummer (bsn) nodig.  

In het najaar van 2024 start een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Je kunt een coronaprik halen als je ouder bent dan 60 jaar. Je kunt de prik ook halen als je in de zorg werkt of een uitnodiging voor de griepprik hebt gekregen. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de Rijksoverheid.