Wordt er ieder najaar geprikt tegen corona, net als de griepprik?

Ja, de minister heeft op advies van de gezondheidsraad, besloten dat er in het najaar van 2024 ook weer een prikronde voor kwetsbare doelgroepen komt.