Kan mijn kind de coronaprik halen?

Op advies en met een verwijzing van een behandelend (kinder)arts kunnen kinderen en jongeren van 6 maanden t/m 17 jaar de coronaprik halen bij de GGD. Dit kan nodig zijn als zij een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door corona ondanks eerdere vaccinatie of infectie. Hier kan via 0800-7070 een afspraak voor worden gemaakt.