Ik kan niet zelf naar de priklocatie van de GGD komen. Wat moet ik doen?

Heb je problemen met je gezondheid en kun je daarom niet naar de GGD-priklocatie komen? We bedoelen hiermee alleen de situatie dat je niet zelf jouw huis uit kan komen. Ook niet met hulp van anderen. Bel dan met de GGD via 0800-7070. Je hebt hiervoor je Burgerservicenummer (bsn) nodig. De GGD-medewerker zoekt dan samen met jou naar een oplossing. En kijkt of je misschien thuis de coronaprik kan krijgen. Dit kan alleen als er geen andere oplossing mogelijk is.